Person in Yellow Jacket Taking Photo in the Forest

POJĘCIA FIZYKI ATOMOWEJ

Ci którzy bliżej nieco zetknęli się z pojęciami fizyki atomowej, wie­dzą także, iż jedną z form energii atomu jest energia związana z orbita­mi, po których krążą elektrony. Przez przeskok z jednej orbity na drugą elektrony mogą zmieniać swój zasób energii. Ale i nie ten rodzaj ener­gii wykorzystujemy do wzmacniania sygnałów radiowych. Elektrony w atomie kręcą się również dokoła własnej osi, podobnie jak Ziemia, która ma swój ruch obrotowy (jeszcze jedno podobieństwo z układem planetarnym). Dzięki temu ruchowi stają się one jak gdyby malutkimi magnesami. Na ogół każdy taki magnesik posiada swoją ,,parę”, swo- jago towarzysza, który kręci się w przeciwnym kierunku i jest przeciwnie namagnesowany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *