woman in white long sleeve shirt using black laptop computer

MATEMATYKA I FIZYKA W SŁUŻBIE TELEKOMUNIKACJI

W sierpniowym numerze z 1948 r. czasopisma „Bell Labordtories Record” znalazła się następująca informacja: „30 czerwca w sali audytoryjnej Laboratoriów Bella pokazano po raz pierwszy publicznie zdumiewająco proste urządzenie, nadające się do sprawnego wykonywania prawie wszystkich funkcji zwykłej lampy elektronowej. Znane pod nazwą tranzystora, urządzenie działa na zu­pełnie nowej zasadzie fizycznej, odkrytej w trakcie badań podstawowych elektrycznych właściwości ciała stałego. Chociaż urządzenie znajduje się wciąż jeszcze w stadium opracowania laboratoryjnego, oczekuje się, że jego znaczenie w elektronice i telekomunikacji będzie bardzo duże.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *