Drone Flight over the Sand

URZĄDZENIA ODTWARZAJĄCE IMPULSY

Urządzenia odtwarzające impulsy nazywane są regeneratorami, przed­stawiony zaś wyżej sposób przesyłania informacji w postaci ułożonych według pewnej zasady (mówimy: zakodowanych) grup impulsów okre­ślamy jako cyfrowy, w przeciwieństwie do informacji analogo­wej która zmienia się w sposób ciągły. Modulacja kodowo-impulsowa jest przykładem wynalazku, który wyprzedził możliwość realizacji. Wyraźmy się ściślej: jest to wynalazek, który powstał, zanim jeszcze technika pozwoliła na jego ekonomiczne wykorzystanie. Opracowany w r. 1937 przez A. H. Reevesa, wymagał wówczas dużych, skomplikowanych i drogich urządzeń lam­powych. Była to po prostu swojego rodzaju ciekawostka techniczna, może nawet zapowiadająca nowe perspektywy… tylko o ile lat odle­głe? I w gruncie rzeczy na co przydatne, skoro krotnice częstotliwościo­we były o wiele doskonalsze i tańsze?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *