Person Holding Silver Iphone 7

NIC DZIWNEGO

Nic więc dziwnego, że to typowe w telekomunikacji zadanie rozwiązywane jest właśnie przy użyciu rachunku prawdopodobieństwa. Nie tylko jednak połączenia telefoniczne zależą od przypadku: w nie mniejszym stopniu zjawiskiem losowym jest to, co powie jeden abonent do drugiego — lub też, gdy zamiast rozmawiać wyśle mu telegram, jakie litery ujmować będą treść wiadomości. Przez długi okres czasu twórcy telekomunikacji w ogóle w to nie wnikali. Uważali za swój cel takie przekształcenie wiadomości w sygnał elektryczny, aby można ją było przekazać w postaci pisemnej (telegraficznie) lub dźwiękowej (telefonicznie).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *