woman holding iPhone during daytime

ZNANY POWSZECHNIE MODEL

Nie wszystkie zresztą atomy biorą udział w procesie wzmacniania. Rubin, który jest minerałem składającym się z aluminium, tlenu i chromu, jedynie temu ostatniemu zawdzięcza swoje właściwości wzmacniają­ce. Atomy chromu w maserze rubinowym (bo taki właśnie opiszemy) są jak gdyby składami energii, która może zostać uwolniona przez fale radiowe — energii, jak zobaczymy, szczególnego rodzaju. Znany jest powszechnie model atomu jako model „mikroświata”, podobnego do układu planetarnego: w środku znajduje się jądro, dookoła którego po różnych orbitach krążą elektrony. O energii skoncentrowanej w jądrze atomu słyszał zapewne każdy Czytelnik, ale nie ta energia wy­korzystywana jest w maserze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *