Person in Yellow Jacket Taking Photo in the Forest

ROZRÓŻNIENIE SYGNAŁU

W następstwie stosowania wskazówek podanych przez teorię in­formacji okazało się możliwe zrealizowanie tego, co stosunkowo jesz­cze niedawno uważano za nieprawdopodobne: wyławianie sygnału ginącego w morzu szumów. Jest to coś podobnego do zrozumienia treści polecenia usłyszanego przez wadliwy aparat telefoniczny zain­stalowany w dyskotece, i to w trakcie zabawy. Taka rzecz wymaga nie tylko i nawet nie tyle czułego ucha, co uprzedniej znajomości tematu rozmowy. Bardziej domyślamy się niż słyszymy; aby się domyślić, trze­ba jednak wiedzieć, o co w ogóle chodzi. Rozróżnienie sygnału elektrycznego zagubionego w trzaskach i szu­mach wymaga przeto znajomości kształtu tego sygnału — co jest mo­żliwe, jeśli samemu się niejako ten kształt ustała.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *