woman in pink shirt sitting in front of black laptop computer

OBOJĘTNE ATOMY

W rezultacie atomy są obojętne megnetycznie i nie­podatne na oddziaływanie pola magnetycznego. Takie właśnie cechy ma większość atomów w połączeniach chemicznych.Schemat ten nie dotyczy atomów chromu w rubinie. Chrom połą­czony jest z atomami aluminium i tlenu i każdy jego atom ma na jednej ze swoich orbit trzy elektrony ,,bez pary”: elektrony, których magnetyzm nie jest skompensowany. Nie są one zneutralizowane magnetycznie, podlegają zatem działaniom sił pola magnetycznego. Kierunki ich pól magnetycznych uzależnione są od oddziałującego na nie pola magnetycz­nego zewnętrznego.Jest to więc jak gdyby malutki kompas, ale kompas bardzo szczegól­ny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *