Person Holding Silver Iphone 7

WAŻNA ROLA W KONCEPCJI

Ponieważ w koncepcji tej ważną rolę miała spełniać Niemiecka Republika Federalna — poczęto rehabilitować dawne zbrodnie Wehrmach­tu. Samym Niemcom z podobną inicjatywą wy­stąpić było nie na rękę, pierwsze więc filmy tego rodzaju zaczęły produkować wytwórnie amerykań­skie. Z biegiem lat zachodnioniemieccy filmowcy przejęli inicjatywę i kontynuowali ją na szeroką skalę. Tematyka filmów wybielających Wehrmacht przybiera coraz bardziej dwuznaczną wymowę mo­ralną. Wojna okazywała się w nich jednakowo okrutna dla zwycięzców i zwyciężonych. Stąd już tylko krok do głoszenia tez odwracających sytua­cję, że to wojska alianckie były bardziej barba­rzyńskie od „sympatycznych” żołnierzy niemiec­kich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *