person using laptop computer

DZIĘKI POŁĄCZENIOM

W przyszłości, dzięki połączeniom wizjotelefonicznym lub telewizji kablowej w zamkniętym obwodzie pomiędzy placówkami służby zdrowia, lekarz ogólny będzie mógł na bieżąco porozumieć się ze specjalistą i upewnić się, że posta­wiona przez niego diagnoza jest słuszna, a ustalony sposób leczenia — prawidłowy. Autor niniejszej książki prowadził kiedyś ze znajomym lekarzem rozmowę. Ten w pewnej chwili popatrzył na zegarek i oświadczył, że ma już niewiele czasu: musi mianowicie wstąpić do szpitala, aby spraw­dzić stan chorego, którego operował. Za jakieś piętnaście albo dwa­dzieścia lat takie wydarzenie, przynajmniej w krajach o rozwiniętej sieci telekomunikacyjnej, będzie nie do pomyślenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *