Blue and Yellow Phone Modules

PODOBNE TEMATY

Podobne tematy znajdziemy w filmach, o  których świadczą same tytuły: Pole wal­ki, Z uderzeniem dwunastej, Oddział sztur­mowy. Wszędzie pożogi, zbrodnie, zagłada zachodniej cywilizacji.I wreszcie przebój nad przebojami Czer­wona planeta Mars. Już samo streszczenie filmu odsłania cały jego prymitywizm myś­lowy :Uczeni amerykańscy, Chris i jego żona Linda, rozmawiają z Marsem, wykorzystu­jąc wynalazek hitlerowskiego uczonego Caldera, który jakoby zginął podczas wojny. W rzeczywistości jednak Calder żyje. w An­dach, podsłuchując rozmowę Amerykanów z Marsjanami. Na Marsie — jak się okazu­je — panuje dobrobyt, energia atomowa za­pewniła mieszkańcom wszystkie udogodnie­nia życiowe. Marsjanie żyją po trzysta lat i nie muszą pracować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *