black and gray laptop

POWAŻNY MANKAMENT

Kautner poszedł tu śladami Lisa pustyni. Pokazał sylwetkę dowódcy, niby to postę­powego, bo równie jak Rommel zwalczają­cego reżim Hitlera. Jest jednak poważny mankament. Hitlerowcom przeciwstawia się armię jako rzekomo godną szacunku, choć przecież wiadomo, że pomiędzy polityką Hitlera a polityką Bismarcka czy cesarza Wilhelma II nie ma specjalnej różnicy. Hit­lerowcy byli spadkobiercami pruskiego drylu, tyle tylko że dryl ten doprowadzili do ostatecznych konsekwencji. Z reguły więc wszystkie filmy „brązownicze”, krytykując Hitlera i jego czasy, ani przez moment nie występowały przeciwko pruskiemu militaryzmowi.  Wprost przeciwnie — chwaliły go pod niebiosa. Każdy z tych filmów był ni­czym innym jak instrumentem propagandy na rzecz remilitaryzacji Niemiec i Bundes­wehry.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *