Drone Flight over the Sand

W PRAKTYCE

W praktyce jednakże zdarza się, że pewne szczegó­ły procesu nie są znane dokładnie, w związku z czym należy się liczyć z uzyskiwaniem, choćby i rzadko, wyrobów wadliwych. Zamiast wstrzy­mywać się z produkcją aż do czasu osiągnięcia całkowitej doskonało­ści— bardziej rozsądne jest pogodzenie się z istniejącym stpnem, a następnie wykrywanie i usuwanie tego, co jest niepełnowartościowe. Ba, ale jaką treść ma pojęcie „wyrób niepełnowartościowy”? Czy jest nim taki, który od samego początku nie pracuje lub też działa nie­należycie? Wykrycie bubla nie przedstawia trudności. Ale czy za pełno­wartościowy wyrób można uznać taki, który początkowo jest zupełnie sprawny, ale przestaje pracować po znacznie krótszym od przewidywa­nego okresie eksploatacji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *