woman wearing black t-shirt holding white computer keyboard

ROZMOWY PRZYCHODZĄCE

Abonent przyłączony do centrali normalnie rozmawia przez swój aparat, sygnał zaś analogowy odpowiadający wypowiedzianym przez niego słowom wędruje w tej właśnie postaci do centrali, gdzie dopiero zostaje przed skomutowaniem i przesłaniem np. do innej centrali odpowiednio prze­tworzony. Bal Nawet jeśli rozmówcą jest inny abonent przyłączony  do tej samej centrali, sygnał w tym samym pomieszczeniu zostaje naj­pierw przetworzony w kod cyfrowy, a później, po skomutowamu, po­wtórnie przetworzony na sygnał analogowy. Centrala miejska w tym systemie nie ma możliwości innego łączenia abonentów. Naturalnie rozmowy przychodzące z innych central tego systemu także mają po­stać cyfrową, a więc jeśli kierowane są do abonenta bezpośrednio przy­łączonego do centrali miejskiej, przetworzone zostają najpierw w sy­gnał analogowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *