Person Holding Silver Iphone 7

NIEZAWODNOŚĆ ELEMENTÓW

Te pierwsze usiłowania matematycznego ujęcia przypadku przypadają na wiek XVII i wiążą się z nazwiskami wielkich ówczesnych matematyków francuskich: Pascala i Fermata. W miarę upływu czasu rachunek prawdopodobieństwa znacznie się rozwinął, a jego zastosowania wykroczyły daleko poza gry hazardowe, obejmując tak różnorodne dziedziny, jak demografię i politykę, gospodarkę i fizykę. W technice zadanie określania niezawodności elementów lub systemów stosowane jest w różnych dziedzinach. Rachunek prawdopodobieństwa znalazł zastosowanie również w rozwiązywaniu typowo telekomunikacyj­nych problemów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *