black and gray laptop

IDEOLOGICZNE ODDZIAŁYWANIE

Oddziaływanie ideologiczno-wychowawcze weszło na Zachodzie w zakres praktyczne­go życia codziennego. Pornografia rozsiana w gazetach, filmach i telewizji zrobiła swo­je. Pod wpływem „erotycznej propagandy” notujemy liczne przejawy rozwiązłego życia. Oto kilka ciekawostek: Powieściopisarka zachodnioniemiecka, pa­ni Renate  Rasp, sprzedaje własne książki na frankfurckich targach, ubrana tylko w obci­słe spodnie, dotykając podpisywany egzem­plarz nagimi piersiami…Grająca na wiolonczeli panna Charlotte Moorman stwierdza, że jej koncerty cie­szyły się miernym powodzeniem, dopóki wy­stępowała na nich normalnie ubrana; obec­nie, przy olbrzymim aplauzie, występuje anormalnie rozebrana: w toplessie u góry na dole „ubrana” w ciemny, zupełnie prze­zroczysty tiul…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *