people sitting down near table with assorted laptop computers

REALIZACJA KILKU ROZMÓW

W systemie tym jednoczesna realizacja kilku rozmów telefonicznych przez jedną linię polega na tym, że drgania elektryczne małej częstotliwości, jakie powstają w aparacie telefonicznym, przekształcane są w drgania wielkiej częstotliwości. Dla każdej rozmowy przydzielone jest określone pasmo owej wielkiej częstotliwości.  O tym, jak dalece rozwinęły się systemy nośne, będzie jeszcze mowa w następnym rozdziale; tutaj natomiast należy powiedzieć, że zwielo­krotnienie częstotliwościowe nie jest jedyną możliwością przesyłania większej liczby rozmów przez jedną linię. Inną możliwością powstałą później, lecz kryjącą w sobie poważne następstwa, jest zwielokrot­nienie czasowe.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *