Woman Sitting on Sofa While Looking at Phone With Laptop on Lap

WYDZIELONA MOC

Odwrotnie — podwyższenie potencjału siatki wpływa na znaczne zwiększenie wartości prądu przepływającego z katody do anody. (Na­leży zauważyć, że siatka, umieszczona bliżej katody, znacznie silniej oddziałuje na pojawiającą się chmurę elektronów aniżeli anoda). W re­zultacie tego nawet małe zmiany napięcia siatkowego powodują znaczne zmiany natężenia prądu anodowego. Częścią zaś obwodu, w którym płynie prąd anodowy, jest tzw. obciążenie (np. rezystor lub uzwoje­nie cewki głośnika). Moc wydzielona podczas obciążenia pod wpływem płynącego przez nie prądu jest znacznie większa od mocy sygnału doprowadzonego do siatki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *