Selective Focus Photography of Person Holding Turned on Smartphone

URZĄDZENIA KOŃCOWE

Urządzenia końcowe otrzymujące dane z aparatów do badania ciśnienia krwi, pomiaru tętna, elektrokardiografu itd. przekazują do komputera dane o wyni­kach nieustannego badania chorych poddanych intensywnej opiece lekarskiej. Dane te w pamięci komputera zostają zarejestrowane i na­stępnie odpowiednio przetworzone. Do kilkudziesięciu takich wielkości dodawane są dane o wynikach wykonanych w laboratorium badań biochemicznych i innych. Lekarz, który chce się zaznajomić ze stanem chorego, naciska odpowiedni przycisk monitora, zwanego grafosko- pem, i otrzymuje na ekranie wykresy, liczby i napisy ilustrujące wyniki badań i analiz z trzydniowego okresu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *