macro photography of black circuit board

OPARTE NA INFORMACJACH TEORETYCZNYCH

Wiadomo było jednak — i to przekonanie oparte na wiadomościach teoretycznych zostało potwierdzone sporym już doświadczeniem ze­branym przy budowie komputerów — że układy elektroniczne nadają się doskonale do przetwarzania informacji cyfrowych. Znano także sposoby zmiany postaci analogowej sygnału na cyfrową, w szczególności opisaną wyżej modulację kodowo-impulsową. Wprowadzenie układów scalonych rozwiązało, co prawda stopniowo, w miarę rozwoju technologii i produkcji, dwa podstąwowe problemy wiążące się z sze­rokim zastosowaniem układów modulacji kodowo-impulsowej: stopień skomplikowania i koszt.Czytelnik zetknął się w poprzednim rozdziale z układami scalonymi wie, że cechuje je nie tylko znaczny stopień zminiaturyzowania (za­leżny zresztą od skali integracji), ale i duża, w porównaniu z układami zbudowanymi z elementów dyskretnych, niezawodność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *