man wearing headphones while sitting on chair in front of MacBook

KOSZT ROBOCIZNY

Jednakże stosowanie układów scalonych podyktowane jest i in­nymi przesłankami. Nie na ostatnim miejscu są tu względy ekonomicz­ne: otóż mimo konieczności pokrycia ogromnych nakładów na prace badawcze i na wdrożenie wielkoseryjnej produkcji różnych typów ukła­dów scalonych wytwarzanie ich w skali masowej pozwoliło na usta­lenie takich cen sprzedaży, by producentowi urządzeń bardziej opłaciło się budować je z takich właśnie „cegiełek” niż używać do tego celu tylko elementów dyskretnych — uwzględniając zarówno koszt tych elementów, jak i koszt robocizny.Ale jeszcze istotniejsze jest to, że urządzenia zbudowane z układów scalonych są bardziej niezawodne niż urządzenia montowane trady­cyjnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *