black smartphone beside black smart case

ZNIEKSZTAŁCENIE IMPULSU

W rezultacie w niektórych miejscach występowania impulsów sygnał się powiększy, w innych zaś się zmniej­szy. Impulsy będą więc zniekształcone; pomimo tego jednak, jeśli za­kłócenia nie będą tak duże, iż różnica pomiędzy występowaniem a bra­kiem impulsu zupełnie by się zatarła — przesłaną wartość można od­czytać bezbłędnie. Oczywiście w miarę zwiększania odległości na sy­gnał nakładają się zakłócenia w takim stopniu, że w końcu mógłby się on stać całkowicie nieczytelny. Dlatego w określonych odstępach trasy impulsy poddawane są niejako oczyszczeniu z naleciałości wy­wołanych szumami, ich kształt jest odtwarzany i znów w tych miejscach, gdzie impuls występuje — pojawia się on w swojej pierwotnej po­staci; tam zaś, gdzie go nie było — nie imitują go żadne przypadkowe napięcia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *