Person Using Android Smartphone

DZIĘKI STEROWANIU PROGRAMOWANEMU

Dzięki sterowaniu programowanemu centrale quasi-elektroniczne róż­nią się w sposób istotny od elektromechanicznych central rejestrowych, nie mówiąc już o centralach bezrejestrowych. Łączy je wszakze jedna, mająca poważne znaczenie cecha wspólna: jest nią przestrzenny rozdział dróg rozmównych.Aby dokładnie zrozumieć to określenie, trzeba sobie uprzytomnić, że poprzez centralę przechodzi wiele rozmów naraz. Każda z nich ma swoją drogę rozmówną, która służy do wymiany informacji pomiędzy rozmówcami. Oczywiście te drogi nie mogą się pokrywać, me mogą nakładać się na siebie, gdyż abonenci wzajemnie by sobie przeszka­dzali. Musi więc istnieć ich rozdział. W centralach elektromechanicz­nych i quasi-elektronicznych są one oddzielone od siebie fizycznie. Każda z nich jest utworzona przez inne elementy, każda zajmuje od­mienne miejsce w przestrzeni centrali. Na tym właśnie polega rozdziałprzestrzenny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *