space gray iPhone 6

NOWE PROPOZYCJE

Nowe propozycje propagandowe zademon­strowali przed kilku laty amerykańscy pro­ducenci telewizyjni. Wyprodukowali oni se­rię filmów pod tytułem Człowiek z UNCLE. „Uncle” znaczy po prostu „wujek”, ale w tym wypadku chodzi o nazwę fikcyjnej organizacji policyjnej „United Network Com- mand for Law Enforcement”, co znaczy „Do­wództwo Zjednoczonej Siatki Przestrzega­nia Prawa”.    Początkowo zamierzano z UNCLE zrobić organizację zachodnią wal­czącą przeciw Związkowi Radzieckiemu i ko­munistom, lecz w końcu zrezygnowano z po­mysłu. Wprowadzono jakąś bliżej nieokreś­loną trzecią siłę THRUSCH, która występu­je zarówno przeciwko Stanom Zjednoczo­nym, jak i Związkowi Radzieckiemu. Znala­zło się też miejsce dla radzieckiego agenta wywiadu, niejakiego Ilji Kuriakina, który wygląda wcale sympatycznie i nie ustępuje amerykańskiemu bohaterowi, Napoleonowi Solo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *