woman wearing black t-shirt holding white computer keyboard

PO PREMIERZE

Oto od­głosy prasy francuskiej po paryskiej pre­mierze Żelaznej kurtyny: „L’Ecran Fran- ęais”: „Co wieczór znaczne oddziały policyj­ne okupują salę kina. Policjanci biją i zrzu­cają z krzeseł widzów, którzy odważają się głośnym gwizdaniem podkreślić swe nieza­dowolenie z filmu. Trzech widzów, którzy próbowali bronić się, ukarano grzywnami po 10 000 franków za bicie i poranienie poli­cjantów.” „Le Figaro Litteraire”: „Nasi ame­rykańscy przyjaciele powinni zrozumieć, że Francuzi niezależnie od ich poglądów poli­tycznych nie są tak głupi, aby się dać na­brać na podobnie ordynarne środki propa­gandy”. W Anglii sprawa Żelaznej kurtyny oparła się o Izbę Gmin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *