black and gray laptop

KONIECZNOŚĆ WSPÓLNEGO DZIAŁANIA

Rzecz rozgrywa się w środowisku komu­nistów francuskich. Osią dramatu staje się konflikt dotyczący metody postępowania. Hoederer i jego stronnicy są przekonani o  konieczności wspólnego działania przeciw­ko okupantowi, wraz z partiami niekomu­nistycznymi. Jego przeciwnicy z Komitetu Centralnego orzekają, że inicjatywa ta go­dzi w jedność ruchu robotniczego. Uważają za konieczne usunąć Hoederera. Młody in­telektualista Hugon, wysłany na stanowisko jego sekretarza osobistego, podejmuje się zadania i wykonuje je?. Tymczasem towarzysze przyznają po­śmiertną rację zamordowanemu. W czasie pobytu Hugona w więzieniu partia przyjęła linię Hoederera. Trzeba tylko, by Hugon potwierdził oficjalną wersję jego śmierci i przyznał się do zabójstwa z powodów oso­bistych. Ale tego właśnie bohater uczynić nie może.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *