Black and White Laptop Computer on Brown Wooden Desk

KLASYCZNA LITERATURA ANGIELSKA

Klasyczna literatura angielska, wyrosła z ducha wiktoriańskiego kolonializmu, była na swój sposób owiana nutką romantycz­nego idealizmu. Bohaterowie powieści Rudyarda Kiplinga, Kim, Stalky, walczyli w imię brytyjskiego imperium, zgodnie z pewnym, określonym kodeksem moralnym i obycza­jowym. Bond jest daleki od typu „rycerza sprawiedliwości”. Fleming wprowadza swe­go bohatera do akcji nie po to, żeby próbo­wał rozwiązać jakąkolwiek zagadkę krymi­nalną niechby to była nawet rozprawa z „czerwonym niebezpieczeństwem”; „agent 007” zjawia się na arenie wydarzeń po pro­stu jako łowca i konsument kolejno po sobie następujących serii przygód. Im tych przy­gód i sensacji więcej, tym nasz* bohater czu­je się bardziej w swoim żywiole.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *