woman in pink shirt sitting in front of black laptop computer

BRYTYJSKI BOHATER

Brytyjski super as wychodzi z tych zmagań zwycięsko, lecz nie udaje mu się zniszczyć całej Spectre, z którą to organi­zacją będzie musiał w przyszłości nieraz jeszcze walczyć. Tego rodzaju opis wydarzeń nie jest zbyt zachęcający do obejrzenia filmu, i jeśli wi­dać na Zachodzie kolejki widzów chętnych zobaczenia kolejnego filmu bondowskiego — są to na ogół ludzie nie znający streszczeń „Indexu”. W przeciwnym bowiem razie na­leżałoby się obawiać o całość ekranu; i urzą­dzeń kina. Prymitywny opis zdarzeń oddaje przede wszystkim styl pisaniny lana Fle­minga, autora, który wymyślił postać „agen­ta 007” i wcielił ją na karty swych trzy­nastu powieści. Fleming zaczął pisywać książki po dwóch zawałach serca i czynnej służbie w czasie drugiej wojny światowej w wywiadzie brytyjskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *