woman in pink shirt sitting in front of black laptop computer

REAKCJA W EUROPIE

Rezultat, jak się zda­je, ogólnej psychozy wojennej, jaka pano­wała w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych w USA, o czym świadczą choćby wymyślne ogłoszenia reklamowe w gazetach (dla przy­kładu reklama nowego typu detektorowego aparatu radiowego: „Zamów natychmiast! Nie zwlekaj! Wojna może wstrzymać pro­dukcję”).    Reakcja w Europie na tego typu filmy była jednoznaczna. Oto co o Supermanie pi­sała paryska „Liberation”: „Jest to film, w którym głupota walczy o palmę pierw­szeństwa z ohydą. Ale jest to jednocześnie film perfidny, który może mieć demoralizu­jący wpływ na młode pokolenie. Dopóki wy­świetlać się będzie Supermana na naszych ekranach, rodzice powinni uważać na dzieci, a wszystkie organizacje i związki — ogłosić bojkot filmu”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *