woman in black shirt sitting beside black flat screen computer monitor

DZIAŁALNOŚĆ FILMOWA W NIEMCZECH

Jednocześnie gazeta „Die Tat”, mimo niezbitych dowodów, zmuszona była zamieścić odwołanie rzeko­mych „oszczerstw”.Film został ukończony i w kinach NRF odbyła się uroczysta premiera Niziny. Droga do sławy; dla Leni Riefenstahl stanęła otwo­rem.Działalność filmowa w Niemczech zachod­nich, ściśle powiązana z czynnikami rządo­wymi, służyła wiernie polityce remilitaryzacji i rewizjonizmu. W momencie gdy więk­szość postulatów Adenauera i partii CDU została spełniona, nastąpiły przesunięcia tak­tyczne. Coraz częściej odzywały się głosy rozsądku w zachodniej Europie, że NRF zmierza wyraźnie w ślady III Rzeszy. Co pewien czas demaskowano zbrodniarzy hit­lerowskich, którzy wiedli spokojny żywot i zajmowali wysokie stanowiska na wszyst­kich szczeblach aparatu państwowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *