Selective Focus Photography of Person Holding Turned on Smartphone

MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA

Zastanawiano się przeto nad możliwością wykorzystania każdej z par przewodów do przesy­łania naraz nie jednej, lecz przynajmniej kilku rozmów. Okazało się to, przy zastosowaniu pewnych dodatkowych urządzeń, możliwe i opła­calne! Trzeba było jedynie przesunąć pasma częstotliwości. Mając do dyspozycji linię telefoniczną przystosowaną do przesyłania w paśmie częstotliwości przesuniętej do górnej granicznej, wynoszącej 16 000 Hz, można by pierwszą rozmowę przesyłać w paśmie do 4 kg Hz, drugą prze­sunąć tak, aby swoje 4000 Hz zajmowała w paśmie od 4000 do 8000 Hz, analogicznie jeszcze wyżej przesunąć trzecią i jeszcze w zakresie od do 16 kgHz umieścić rozmowę czwartą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *