Drone Flight over the Sand

SZLACHETNE POSŁANNICTWO

Teraz w Czterech w jeepie reżyser zapom­niał o szlachetnym posłannictwie, jakie kie­rowało nim dawniej, i na konferencji pra­sowej, zorganizowanej z okazji prezentacji filmu, cynicznie oświadczył, że jego utwór nie został oparty na konkretnych wydarze­niach, ale że jest fikcją wymyśloną przez niego i scenarzystę. Także angielski reżyser Carol Reed w Trzecim człowieku, rozgrywa­jącym się w Wiedniu, zdobył się na liczne akcenty antykomunistyczne w chwili, kiedy wprowadza na ekran przedstawicieli władz radzieckich. Niemal każde wydarzenie polityczne charakterze konfliktowym znajdowało szybki oddźwięk w filmach niemieckich amerykańskich. Słynna sprawa „muru berlińskiego” w 1961 roku stała się pretek­stem do zrealizowania komedii Raz, dwa, t.rzy przez Billy Wildera.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *