black smartphone beside black smart case

POD WZGLĘDEM ELEKTRYCZNYM

Pod względem elektrycznym german jest półprzewodni­kiem. Przewodnikiem nazywamy bowiem materiał dobrze przewodzący prąd elektryczny, jak na przykład miedź. Materiał nie przewodzący prądu elektrycznego nazywamy izolatorem. Półprzewodnik jest więc zarówno 132 złym przewodnikiem, jak i złym izolatorem. Te dwie wydawałoby się niekorzystne cechy umożliwiły skonstruowanie urządzenra, które zre­wolucjonizowało elektronikę.German użyty w tranzystorze został najpierw dokładnie oczyszczony chemicznie, a następnie dodano do niego domieszki. Domieszki mają dwojakie działanie. Arsen lub antymon powoduje, że w germanie po­wstaje pewien nadmiar elektronów, które mogą się swobodnie prze­mieszczać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *