woman holding iPhone during daytime

CEL EKSPERYMENTÓW

Celem tych eksperymentów jest ustale­nie, które z możliwych do zastosowania urządzeń najlepiej się dla służby zdrowia nadają i jak należy z nich korzystać.Są to sprawy, które się co prawda ze sobą wiążą, ale pomiędzy któ­rymi nie należy stawiać znaku równości. Pierwsza odnosi się do badań, które mają odpowiedzieć na pytanie: wizjofonia czy telewizja kablowa w obwodzie zamkniętym? Telewizja czarno-biała czy kolorowa?Czy obraz ma być przesyłany kablem, mikrofalowymi liniami radiowymi  czy przy wykorzystaniu lasera (bo i takie próby były przeprowadzane)?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *