Woman Sitting on Sofa While Looking at Phone With Laptop on Lap

PIERWSZE IMPULSY

Tak więc rozmowie prowadzonej przez abonenta A będą w każdym cyklu przyporządkowane na przykład pierwsze impulsy (próbki), rozmowie prowadzonej przez abonenta D — wszystkie impulsy czwarte itd., z tym wszakże, że odstęp pomiędzy wszystkimi impulsami pierwszymi, po­między wszystkimi impulsami czwartymi, siedemnastymi (jeśli tyle ich będzie) i tak dalej będzie zawsze stały i równy właśnie 125 mikrosekun­dom. I to właśnie nazywa się zwielokrotnieniem czasowym (używa się także określeń „rozdział czasowy” i odpowiednio „rozdział częstotli­wościowy”). Posłużmy się znów przykładem z płotem, aby zapoznać się ze spra­wą mniej co prawda ściśle, ale bardziej przystępnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *