woman holding iPhone during daytime

GRAFOSKOPY

Grafoskopy umieszczane są w gabinetach lekarskich, w oddziale intensywnej opieki lekarskiej, w laboratoriach i nawet na salach ope­racyjnych — gdzie korzystają z nich anestezjolodzy, czyli lekarze od­powiedzialni za zastosowanie i przeprowadzenie narkozy. Lekarz może w każdej chwili uzyskać informacje o pacjencie i porównać je z po­przednimi danymi, a także „zapisać” w pamięci komputera zlecenia dla pielęgniarki. I wszystko to dzieje się bez „papierków”, które co praw­da dotychczas były niezbędne, ale zajmowały i lekarzom, i pielęgniarkom  wiele czasu i odrywały personel medyczny od podstawowego zajęcia, jakim jest leczenie chorego i opieka nad nim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *