person holding black smartphone

ANTYKOMUNISTYCZNA ŚWIADOMOŚĆ

Są one świadomie antykomunistyczne i antyradzieckie, niezależnie od tego, w jakiej formie — łagodnej czy jawnie napastliwej — podana jest ich treść. W okresie od końca drugiej wojny światowej po­lityka amerykańska i państw zachodnich przeszła najrozmaitsze okresy. Ich skrupulatne omówienie zajęłoby zbyt dużo miejsca. Z obfitego materiału wybrano więc trzy tendencje, które w szczególny sposób znalazły swój wyraz w filmie.Tendencja pierwsza, chronologicznie najwcześ­niejsza, rozwinęła się w latach tuż powojennych, kiedy to, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, po­jawiły się filmy, głoszące bezpardonowy i tani anty- komunizm. Zgodnie z wymogami ówczesnych ośrod­ków „sowietologicznych” głoszono z ekranu idee jawnej wrogości do Związku Radzieckiego i państw demokracji ludowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *