Person Holding Iphone Showing Social Networks Folder

MALUTKI KOMPAS

Jest to więc jak gdyby malutki kompas, ale kompas bardzo szczegól­ny. Igiełka magnetyczna zwykłego kompasu może wskazać każdy do­wolny kierunek, jeśli podłożyć pod kompas magnes lub chociażby ka­wałek żelaza. „Igiełka magnetyczna” kompasu „atomowego” może wska­zywać jedynie jeden z czterech kierunków, i to przeskakując od jednego do drugiego. Każdemu kierunkowi odpowiada określony stan energe­tyczny (a więc każdy atom chromu może się znajdować w jednym z czte­rech stanów energetycznych), przeskokowi zaś z jednego kierunku do drugiego towarzyszy zawsze albo zysk energii, albo jej strata. Przyczyną, która powoduje zmianę — przeskakiwanie owych magne­sów z jednego kierunku do drugiego — jest foton.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *