Person Holding Silver Iphone 7

SPORA LICZBA FILMÓW

Jest jednak spora liczba filmów o określonych tendencjach politycznych.Nikt nie neguje różnic ustrojowych i światopo­glądowych między kapitalizmem a socjalizmem. Mogłyby sobie powstawać w USA, Niemczech za­chodnich, Francji itp. filmy rozważające o współ­czesnych konfliktach politycznych na swój sposób. Przeciwstawilibyśmy im nasze własne argumenty. Każdy człowiek oceniłby właściwie, po której stro­nie są racje moralne i polityczne. Cóż jednak mó­wić o filmach, które nie pragną dyskusji, lecz jawnie i w sposób wyszukany dobierają inwektyw, oczerniają i fałszują obraz życia w państwach socjalistycznych ?W tych filmach nie o dyskusję chodzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *