black and gray laptop

NATURALNOŚĆ I BARWA DŹWIĘKU

Na szczęście wpływa to przede wszystkim na naturalność i barwę dźwięku, a nie na jego słyszalność i (w określo­nej mierze) zrozumiałość, toteż mimo tego mankamentu można się przez telefon zupełnie dobrze porozumieć.Powtórzmy to, o czym wyżej była mowa: istnieją wszelkie możliwo­ści techniczne skonstruowania takich urządzeń i linii telefonicznych, aby głos rozmówcy odtwarzany był znacznie bardziej naturalnie (do­wodem tego mogą być odbiorniki radiowe, gramofony i magnetofony wyższej klasy, określane jako „Hi-Fi”*, czyli zakwalifikowane jako urzą­dzenia o wysokiej wierności odtwarzania.Podwyższenie jakości, po­prawa naturalności głosu pociągnęłaby jednak za sobą znaczne koszty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *