man using laptop

W PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE

A kre­sem jest moment, kiedy żaden z układów nie jest już sprawny. Ważne jest określenie drogą badań, kiedy się ten właśnie trzeci okres zaczyna. Ale jak się o tym przekonać, skoro „czas życia” niektórych układów scalonych powinien wynosić ponad 30 lat (300 tys. godzin) ciągłej pracy? Problem wydaje się nie do rozwiązania.  Okazało się jednak, że w podwyższonej temperaturze proces starze­nia się półprzewodników przebiega znacznie szybciej niż w normalnej temperaturze roboczej. Po 10 godzinach pracy przy 300°C układ jest w takim samym stanie, jak po 100000 godzin w przewidywanej dla niego maksymalnej temperaturze 125°C. I właśnie to zjawisko daje inżynierom klucz do określania niezawodności układów scalonych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *