Woman Sitting on Sofa While Looking at Phone With Laptop on Lap

PRZYPADKOWE ZAKŁÓCENIA

Jeśli więc wartość próbki przy 128 poziomach kwanto­wania wyniesie 107, co w systemie dwójkowym da się zapisać w po­staci 1101011, to dla przekazania tej wartości trzeba będzie wysłaćnastępujący ciąg impulsów:   ,impuls — impuls — brak impulsu — impuls — brak impuls impuls — impuls.Przy czym wszystkie impulsy są identyczne, i mało tego: mogą wy­stępować tylko w określonych momentach w równych od siebie od­stępach czasu. W tych właśnie momentach impuls może nastąpić albo nie, ale żadnych pośrednich możliwości nie dopuszczamy. Wolno nam poczynić takie założenie, ponieważ od nas samych zalezy, jaką postać nadamy wysyłanemu sygnałowi. Przypuśćmy teraz, że na sygnał nałożyły się przypadkowe zakłóce­nia spowodowane szumami w linii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *