Black and White Laptop Computer on Brown Wooden Desk

PRAWIDŁOWE ODTWORZENIE

To tak, jak gdyby chłopcy dzielili się szparą w płocie: „Patrz, Franek… do- 166 syć, teraz Wojtek… teraz ja… Michał, twoja kolejka…” itd. W przedstawionym wyżej najprostszym sposobie przesyłania infor- 95. macji za pomocą próbkowania przebiegu ciągłego otrzymujemy impul­sy o amplitudzie proporcjonalnej do amplitudy sygnału w chwili prób­kowania. Proces taki nazywamy modulacją amplitudy im­pulsów. Od pierwszych liter angielskiej nazwy (Pulse Amplitudę Modu/ation) przyjęto modulację amplitudy impulsów oznaczać skró­tem PAM. Prawidłowe odtworzenie nadanego przebiegu wymaga oczy­wiście, aby i po stronie odbiorczej amplituda impulsów odpowiadała dokładnie własnemu sygnałowi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *