man in black long sleeve shirt using computer

CHRONOLOGICZNIE PIERWSZY

Chronologicznie pierwszy był maser aczkolwiek słowo to utworzone jest z pierwszych liter słów angiel­skich określających jego zasadę działania*, pionierami prac w tym za­kresie byli na równi uczeni amerykańscy, jak i radzieccy.Zadaniem masera jest wzmacnianie słabego sygnału tak, aby go nie „zaśmiecić” szumami własnymi, właściwymi innym urządzeniom wzmac­niającym. Jeśli bowiem w lampach elektronowych do wzmocnienia sygnału używa się energii strumienia swobodnych elektronów, którego przypadkowe fluktuacje ujawniają się właśnie w postaci szumów, to w maserze wykorzystuje się elektrony pozostające nadal w silnej więzi ze swoimi atomami — czy to atomami cząsteczek gazu, jeśli jest to maser gazowy, czy też cząsteczek jakiegoś kryształu, np. rubinu, jeśli jest to maser krystaliczny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *