Blue and Yellow Phone Modules

UZYSKANA OCENA

Wiemy, kto się do niego zgłosi. Schleifer Platzek, notoryczny sadysta, szlifujący re­krutów aż do utraty przytomności, czeka już, aby w końcu znaleźć posadę, na której na­reszcie poczuje się »człowiekiem«”.Film uzyskał ocenę urzędu Blanka: „wysokowartościowy pod względem arty­stycznym” i został zwolniony od licznych podatków. W tym samym czasie kiedy 08/15 wędrował po ekranach NRF, wielu reżyse­rów, którzy próbowali w swej twórczości podejmować rzetelną tematykę, skazanych było na olbrzymie kłopoty z cenzurą. Oto przypadek jakich wiele, osobliwa przygoda reżysera Wolfganga Liebeneinera. Chciał w swoim filmie Urlop na słowo honoru wy­korzystać pewien temat z czasów pierwszej wojny światowej: jakiś oficer niemiecki udziela swym podwładnym, z okazji kilku­godzinnego postoju w Berlinie, urlopu na „słowo honoru”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *