Drone Flight over the Sand

WYCZUWALNA KONCEPCJA

Tak pokazywano to dawniej); po prostu przeży­wa swój dramat jak zwykły człowiek. Czyż takiego dramatu nie mógł przeżywać jakiś generał amerykański, radziecki, francuski — niezależnie od swej przynależności narodo­wej. Łatwo staje się wyczuwalna koncepcja, ja­ką próbowali lansować specjaliści bońskiej propagandy* zrównanie w płaszczyźnie kon­fliktów moralnych obu walczących stron w drugiej wojnie światowej i odsunięcie na plan dalszy „drobnych” faktów historycz­nych, kto ją zaczął i jakimi metodami walki się posługiwał. Teoryjka była zresztą bardzo ponętna, skoro przeniknęła daleko poza gra­nice NRF. Na zachodzie Europy zaczęły się pojawiać filmy, które rozgrzeszały w imię wspólnoty NATO „wczorajszego wroga”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *