Crop ethnic woman text messaging on smartphone at home

TEN SAM OKRES

Zastanawiające jest, że na ten sam okres przypadają odkrycia i wynalazki, które pozwoliły na radykalne obniżenie poziomu szumów wewnętrznych aparatury i dzięki czemu powstał zupełnie nowy dział elektroniki, nazwany elektro­niką kwantową.Nazwa „elektronika kwantowa” kojarzy się od razu z dwoma urzą­dzeniami, które zdobyły sobie ogromną i, trzeba powiedzieć, zasłużo­ną sławę: z maserem i z laserem. Przyrządy te różnią się pod względem długości fal elektromagnetycznych, dla jakich są przeznaczone (w przy­padku masera chodzi o mikrofale radiowe, w przypadku lasera —fale elektromagnetyczne w zakresie promieniowania widzialnego lub podczerwonego), ale podobne są ze względu na praktyczne wyko­rzystanie w nich zjawisk związanych z oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego na materię.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *