macro photography of black circuit board

STOPIEŃ SCALENIA

To zależy od tak zwanego stopnia scalenia. Przyjmuje się, że jeden lub dwa tranzystory oraz kilka innych elementów (diod i oporników) tworzą elementarny układ, zwany bramką; otóż jeśli w jednej obudo­wie zawartych jest kilka bramek (zazwyczaj do 12), mówi się o małym stopniu scalenia. Istnieje też średni stopień scalenia, jeśli w obudowie zawarta jest ilość elementów odpowiadająca kilkunastu lub kilkudzie­sięciu (do 100) bramkom; natomiast tak zwany wielki stopień sca­lenia ma znacznie większą liczbę elementarnych układów na jednej płytce podstawowej i osiąga 1000, a nawet więcej. Układ o wielkim  stopniu scalenia ma obudowę o wymiarach większych, niż wyżej podane, a ponieważ wymaga też większej liczby doprowadzeń wyjścio­wych, wyposażony jest w specjalne wielowarstwowe kontakty dopro­wadzające.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *