man programming using laptop

PROGRAM DIAGNOSTYCZNY

Program diagnostyczny zachowuje się w stosunku do centrali jak lekarz badający stan zdrowia chorego. Jeśli lekarz stwierdzi chorobę, podejmuje leczenie. „Leczeniem” w przypadku stwierdzenia niespraw­ności centrali zajmują się specjalne procedury naprawy uszkodzeń. Postępowanie ich może polegać na przełączeniu na urządzenie rezer­wowe do chwili, gdy ponowne badanie stwierdzi sprawność urządze­nia zasadniczego. Oczywiście może się zdarzyć, że jakaś usterka w pra­cy jest wynikiem jedynie chwilowego zakłócenia, i w takim przypadku^ cała czynność przełączania byłaby niepotrzebna. Dlatego postępuje się tak, aby drobniejsze niezgodności pracy nie powodowały natych­miastowego wyłączenia urządzenia; jedynie notuje się je w pamięci i     dopiero wówczas, gdy w krótkim czasie powtórzą się większą ilość razy, aniżeli to jest dopuszczalne, następuje przełączenie uszkodzone­go urządzenia na rezerwowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *