person using laptop computers

INNY PROBLEM

Innym problemem są długo­trwałe skutki oddziaływania na organizm człowieka niektórych, niezbyt dokładnie zbadanych lekarstw: przed kilkunastu laty na przykład okazało się, że pod wpływem niewinnego jakoby uspokajającego środka, zwa­nego thalidomidem, zażywanego przez przyszłe matki, przychodzące na świat ich dzieci były dotknięte ciężkim kalectwem. Pokrewny przy­kład: w masie pojawiających się i rozpowszechnianych w różnych krajach nowych leków są takie, które stosowane oddzielnie są korzystne dla zdrowia chorego, ale stosowane łącznie z niektórymi innymi lekami są groźne dla ludzkiego organizmu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *