person using laptop computer

SZUMY TO PROBLEM

Zanim zaś sygnał zostanie przekazany obiektowi przeznaczenia, musi być — znów rozpatrujemy przypadek ogólny — tak przekształcony, aby na jego podstawie można było odtworzyć wiadomość. Temu służy odbiornik. Świadomość powyższego pozwala nam na wykreśle­nie podstawowego schematu systemu telekomunikacyjnego, do którego jeszcze trzeba dorzucić jedno: dochodzące do kanału szumy. Szumy to problem, z którym konstruktorzy urządzeń telekomunika­cyjnych stykają się od chwili, gdy telekomunikacja wyszła z powijaków. Szumy istnieją w każdym kanale telekomunikacyjnym — i, co gorsza, nie sposób się ich pozbyć. W przypadku łączności przewodowej przy­czynami ich mogą być nieznaczne wahania obciążenia sieci, pola elek­tryczne sąsiednich linii lub po prostu zjawisko cieplnego ruchu elektro­nów w przewodnikach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *